Even voorstellen......

Carola Werger, BA, RMth, NMT,                                                                   

Carola Werger is muziektherapeut, muziekdocent en danstherapeut en werkzaam als hoofd van de Opleiding Muziektherapie aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede. Na het behalen van haar diploma Docent Muziek (1990)en Muziektherapie(1991) werkte ze jarenlang als muziektherapeut in de GGZ, zowel klinisch als ambulant. Zij doceerde theorie muziektherapie en methodiek muziektherapie aan het conservatorium. Sinds 2007 is ze ook gecertificeerd danstherapeut (methode Querido).

In de eigen praktijk voor muziek/danstherapie werkt zij vooral met clienten met psychiatrische en neurologische problematiek . Daarnaast biedt ze muziekaktiviteiten voor (speciale) kinderen. Carola heeft ervaring opgedaan als muziekdocent en muziektherapeut met diverse doelgroepen; peuters/kleuters met leer-en opvoedingsproblemen, volwassenen met diverse psychiatrische problematiek, ouderen met cognitieve functiestoornissen en clienten met niet aangeboren hersenletsel.

Sinds 2010 is zij ook geregistreerd als Neurologisch Muziektherapeut (NMT). Als neurologisch muziektherapeut is ze geschoold in het uitvoeren van 20 gestandaardiseerde behandelvormen van muziektherapie, die evidence based zijn ontwikkeld.

Stemimprovisatie & beweging/dans en songwriting  hebben haar bijzondere interesse. Zij is verbonden aan Het Klankschap, een muziek-improvisatiegroep waarmee concerten voor bijzondere doelgroepen in de Zorg worden gegeven.(www.hetklankschap.nl)