Weerklank

in de stilte binnenin

resoneert een nieuw begin

wat-weer-klinken-wil-geluid’

diep van binnen komt eruit…


Muziek raakt ons gevoel.

Als we zingen, spelen, of naar muziek luisteren (weer)klinkt er iets binnen in ons. Bij bijzondere gebeurtenissen drukken wij ons uit in muziek, in klank, in beweging: muziek kan ons ontroeren, blij maken, in beweging zetten, of juist verstillen.

Muziektherapie maakt hier op een methodische manier gebruik van.

Soms kunnen er gebeurtenissen in je leven plaatsvinden die je uit evenwicht brengen: je voelt je verward, boos, verdrietig , opgebrand, of mogelijk zit je vast in negatieve gedachten of gedrag. Met behulp van muziektherapie kan gewerkt worden aan verandering van gedrag en kunnen verwerkingsprocessen ondersteund of in gang gezet worden.

Muziektherapie kan zowel voor kinderen als volwassenen,voor jongeren en ouderen toegepast worden.Naast veranderingsprocessen kan het accent ook liggen op het stimuleren van ontwikkelingsaspecten of juist het stabiliseren of in stand houden van vaardigheden. 

Bij Weerklank kun je komen voor muziektherapie of danstherapie individueel, maar ook voor een groepsaanbod. Ook gezinnen maken gebruik van het aanbod van Weerklank.Het weer in contact komen met hetgeen er diep binnenin ons leeft en klinkt,en dit naar buiten brengen,in klank, gebaar, beweging, vormt de basis van waaruit ik werk.

Een holistische visie als uitgangspunt, waarbij muziek en dans afwisselend maar ook geïntegreerd ingezet worden. In wat zich in muziek en dans hoorbaar, zichtbaar en tastbaar maakt, liggen zowel de analogieën met de probleemgebieden besloten alsook de mogelijkheden voor verandering en groei.

 De ontwikkelverlangens die doel van de therapie vormen zijn bijvoorbeeld:

- sociale vaardigheden verbeteren

- leren ontspannen/leren omgaan met spanning

- verbeteren van concentratie en waarneming

- verbeteren van lichaamsbesef

- stimuleren van contact en communicatie

- verminderen van faalangst

- vergroten van zelfvertrouwen

- reguleren van stemming

- uiten van en omgaan met emoties

Of gewoon; werken aan je welbevinden

De sessies vinden plaats nadat er een kennismaking/intake is gedaan,waarin we samen afspreken op welke manier en hoelang we de muziektherapie , danstherapie of toegepaste muziekactiviteiten inzetten.

De kosten variëren afhankelijk van de duur van de sessie.Voor minima en studenten is er een aangepast tarief. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de behandeling.